Projektová dokumentace, projekt (studie) rodinného (bytového) domu

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy a realizace staveb, a to jak v České republice, tak v Rakousku, Německu a dalších zemí, jsou zárukou toho, že navržený projekt bude v sobě zahrnovat již nové metody výstavby včetně:

  • progresivního technologického postupu výstavby
  • osvědčených konstrukčních detailů
  • ekonomicky i technicky výhodné kombinace stavebních materiálu (cihel, železobetonu, oceli, skla, dřeva, tepelného izolantu a podobně)
  • a v neposlední řadě i docílení parametru staveb s energetickým průkazem energetické náročnosti třídy "A"

Navrhneme pro Vás architektonickou nebo zastavovací studii, vyprojektujeme dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, ohlášení stavby nebo dokumentaci pro provedení stavby. Specializujeme se jak na rodinné a bytové domy tak občanskou vybavenost, rekonstrukci staveb a půdní vestavbu. Obstaráme veškerá potřebná stanoviska a doklady pro zajištění územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo ohlášení staveb a udržovacích prací.

V případě požadavku zajistíme též jako součást přípravné fáze výstavby:

  • vypracování podkladů k nabídkovému řízení pro vyhledání dodavatele stavby
  • technicko-ekonomické vyhodnocení nabídek a doporučení nejvhodnějších dodavatelů
  • zpracování podkladů pro uzavření smlouvy mezi stavebníkem (investorem) a zhotovitelem stavby
  • dopracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
  • doplnění dokumentace položkovým rozpočtem stavby včetně výpisu materiálu

Ceny za vypracování přípravné a projektové dokumentace včetně zajištění příslušných povolení jsou smluvní a velmi individuálně odvozené dle složitosti a obtížnosti zakázky. Vždy je nutný osobní kontakt pro dohodnutí podmínek zakázky a je velmi pravděpodobné, že budete s naší cenovou nabídkou velmi mile překvapeni.

Projekty, stavby, správa nemovitostí, export a import © Copyright 2023 - VACHTA s.r.o.