Stavba, stavební a technický dozor, činnost stavbyvedoucí 

v souladu s § 160 stavebního zákona může stavbu provádět jako zhotovitel pouze:
 
a) Stavební podnikatel
 
Stavební podnikatel musí při realizaci stavby zajistit její odborné vedení stavbyvedoucím ve smyslu § 160 odst. 1 a § 158 odst. 1 stavebního zákona. Toto oprávnění nemá fyzická osoba, která získala oprávnění pouze k výkonu řemeslnické činnosti (zednictví, tesařství, pokrývačství, vodoinstalatérství a pod.)
 
Pokud se rozhodnete realizovat stavbu výše uvedeným dodavatelským způsobem, můžeme vám pomoci při zajištění nejvýhodnějšího dodavatele stavby (viz buton "příprava staveb"), případně realizovat stavbu formou subdodavatelského systému.
 
Můžete si u nás objednat i zajišťování kontrolní činnosti nad vedením stavby (technický dozor stavebníka). Technický dozor je důležitý zejména v případech, kdy stavebník nemá k dispozici vlastní profesionální pracovníky znalé právních, správních a technických procesů a problematiky ve výstavbě.
 
b) Stavebník svépomocí
 
Výjimečně může stavbu provádět stavebník svépomocí a to pouze v případech vyjmenovaných v § 160 odst. 3 stavebního zákona, když zajistí stavební dozor, není-li pro takovouto činnost odborně způsobilý.
 
Když se však jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Poněvadž jednatel naší společnosti je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, můžeme pro vás zajistit i tento způsob provádění stavby.
 
Projekty, stavby, správa nemovitostí, export a import © Copyright 2023 - VACHTA s.r.o.